Võib öelda, et Internet on ülemaailmne võrkude võrk. See on sillaks inimeste vahel, kes võivad paikneda erisugustes paikades. Inimesed võivad olla vägagi erinevad — nendel võib olla erinev kultuuriline taust, erinevad teadmised ja oskused ning vastandlikud isiksused ja iseloomud. Et oleks võimalik sellise kirju seltskonna jätkusuutlik võrgus koos eksisteerimine, on välja kujunenud niiöelda netikett ehk Interneti etikett. ITSPEA selle nädala lugemises toodud ülesande raames kirjutan enda kogemustest Virginia Shea netiketi 10 käsu seast neljandaga, milleks on: “Austa teiste inimeste aega ja võrguühendust”.

Teiste inimeste aja austamine

Üks valdkond, milles inimesed ei kipu tihtipeale austama teiste inimeste aega, on abi küsimine. Mulle on jäänud mulje, et näost näkku seda probleemi nii palju ei esine. Ent Internetis, kuhu inimeste tegemised jätavad kestvama jälje, on selle reegli rikkumist võimalik kohata küll ja veel. Näiteks tarkvaraarendust puudutavas küsimustes olen kohanud liiga üldisi küsimusi “Miks x ei tööta?”, “Kuidas ma saan oma projektis teha y?” ilma, et antaks kaasa programmi töö logi või jäetakse kirjeldamata asjassepuutuvad detailid. Samas küsitakse ka piisava detailsusega ent lihtsaid küsimusi, millele annaks vastuse kiire pilk dokumentatsiooni (RTFM ehk viisakalt Read The Friendly Manual). Olen kohanud foorumites ka inimesi, kes uurimise ja õppimise asemel tahavad, et neile kõik ette söödetaks (ingl. k spoonfeeding). Samamoodi aega raiskav tegevus on küsida duplikaatküsimusi (StackOverflow võimaldab need vastavalt ära märkida). Kõik eelnev raiskab potentsiaalsete vastajate aega; selliste küsimustega tegelemisele kuluv aeg võiks minna küsimustele, mis seda tõeliselt väärivad.

Omaette huvitav nähtus on olukord, kus keegi küsib mingi küsimuse ja hiljem vastab napisõnaliselt, et “sain asja korda” täpsustamata, mis oli lahenduseks. Olen ise otsinud oma mingisugusele probleemile lahendust ning näinud sellist vastust. Üsnagi frustreeriv ja kaasinimeste aega mitte austav olukord, eriti kui ükski teine pole lahendust välja toonud.

Teiste inimeste võrguühenduse austamine

Kõne all oleva käsu teine pool kutsub üles austama teiste inimeste võrguühendust. Üks eksimus selle vastu, millega olen kokku puutunud ning mis on pinnuks silmas aeglaste internetiühenduste korral, on ülemäära suurte pildifailide veebisaitidele üleslaadimine. Seda eriti juhul, kui mulle ehk kasutajale kuvatakse see pilt brauseri poolt väiksemaks skaleeritud kujul. Tegu on pigem kasutatava platvormi puudusega, kuid sellegipoolest on võimalik üleslaadijatel selle võimalik midagi ette võtta — pildid eelnevalt väiksemaks töödelda.

Teine saitide sisu puudutav murekoht on reklaamiuputus. Üks Lifehackeri artikkel toob välja, et ühe testi kohaselt tõi USA Today veebisaidi Ameerika Ühendriikide versiooni avamine endaga kaasa 5.2 MB andmeid. Sama väljaande UK saidi maht oli 0.5 MB ehk umbes 90% väiksem. Erinevus tulenes sellest, et GDPR-i tingimuste tätimiseks oli UK saidilt ära jäetud igasugune trackimine ning mis veelgi olulisem — reklaamid, senikaua, kui kasutaja pole küpsistega nõustunud. Ma saan aru, et reklaamid on paljude saitide jaoks oluline sissetuleku allikas. Ent nendega ei tasuks üle pingutada. Vastasel juhul võib reklaamide üleküllus meelitada kasutajaid reklaamiblokeerija kasuks otsustama. Reklaamid on põhjus, miks olen pidanud kehvema internetiühendusega veebi sirvides ootama talumatult kaua näiteks uudistesaitide avanemist.

Teiste inimeste võrguühenduse austamine tuleb teisel kujul päevakorrale sel juhul, kui need teised inimesed jagavad sinuga sama (lõpp)võrguühendust. Ja nagu ka kahes eelmises lõigus toodu, kerkivad probleemid siingi esile ehedamal kujul kehvemate ühenduste puhul. Minu üks teravam kogemus kaasinimeste võrguühenduse austamisest selles valguses pärineb Kõu aegadest. Ühtegi paremat internetiühenduse saavutamise moodust polnud toona meie majapidamises võtta. Kui teine arvutikasutaja otsustas hakata suuremahulist videot vaatama (mis niigi puhverdas isegi üksi vaadates), siis kannatas minu samaaegne veebisirvimine tuntavalt.

Kokkuvõte

Nagu eelnevast nähtub, võib teiste inimeste aja ja võrguühenduse austamise käsu vastu eksimise põhjuseks tihtipeale olla muuhulgas heade küsimuste esitamise oskuse puudumine, teadmatus või omakasupüüdlikkus.