Seekordne ITSPEA lugemine on professionaalsuse ning IT proffide teemal. Käesolevas postituses kirjutan lehe lõpus toodud ülesande raames lühikese kokkuvõtliku iseloomustuse IT profi kohta Eestis, nii nagu mina seda näen.

Omadused

Üks Rahageeniuse artikkel toob välja, et “töötajate palkamisel [on] tekkinud uus trend – oskuste asemel vaadatakse esmalt hoopis inimese isikuomadusi”. IT proff võib küll olla väga heade eelduste ja oskustega, ent kui tema (isiku)omadused töötavad sellele tugevalt vastu, siis ei pruugi tema töö kuigi ladusalt minna. Juba kujunenud isikuomadusi on keerulisem ümber kujundada. Sestap pean otstarbekaks alustada just nendest.

Leian, et üks olulisemaid isikuomadusi, mis iseloomustab ühte IT proffi, on ausus. Ausaks jäämine võib mitmetel juhtudel osutuda ebamugavaks, eriti kui olukord on raske. Kuid ebaausus võib pikemas perspektiivis olla destruktiivne. Eriti just IT profi puhul, kelle tööst võib sõltuda paljude inimeste elu. Ent hoolimata aususest, tuleb ette vigu. Siin tuleb mängu isikuomadus, mis käib aususega kaasas – oma vigade tunnistamine. Vigade varjamine võib hiljem kätte maksta, sellega võib kaasneda muuhulgas finantsiline kahju.

Aususega peab käima kaasas viisakus. Tuleb olla taktitundeline ning tabada ära hetked, mil ei tasu öelda inimesele näkku, mida sa temast ja tema tegemistest tegelikult sisimas arvad. Viisakusele võiks ehituda sõbralikkus – et teised võiksid loota ja toetuda sinu peale ning sina võiksid teiste suhtes saada sama eeldada.

Tööd tehes peab IT proff olema töökas ja põhjalik, et oleks paigas nii kvantiteet kui ka kvaliteet. Viimase kahe kumbki kontrastne äärmus ei ole soositav. Aga halvim variant on see, kui IT inimene saab vähe tehtud ja seegi ei kannata kriitikat.

Eeldused

Aga mis on eelduseks, et kellestki võiks saada IT proff? Kindlasti võiks tal olla vastav kvalifikatsioon. Seda võiks tõendada ülikooli, kutsekooli lõputunnistus ja/või vastavad sertifikaadid. Tänapäeval võib aga läbi saada ka ilma diplomita. Peter Norvigi ikooniline kirjutis Teach Yourself Programming in Ten Years toob välja, et üks parimaid programmeerijaid, keda ta on kunagi palganud, omas vaid keskkooliharidust. Sellele vaatamata on kõne all olev programmeerija loonud palju head tarkvara, omab oma uudistegruppi ning võis endale lubada ööklubi ostmise. Sellegipoolest tunnistab kirjutise autor ülikoolihariduse kasulikkust – juhul, kui selline õppimise vorm ei ole vastukarva. Ent kvalifikatsioonist üksi ei piisa. Kes tahab saada IT profiks ja seda staatust hoida, peab olema valmis pühendama oma aega ja ka raha oskuste pidevaks omandamiseks ja lihvimiseks. IT maailm muutub tohutu kiirusega ning sellega peavad professionaalid pidevalt kaasas käima.

Oskused

Kui inimene on jõudnud IT profi staatusesse, siis on tal teatud oskused. Tehnilised oskused varieeruvad suurel määral, sõltudes IT profi spetsialiseerumisvaldkondadest. Kuna sellistele oskustele keskendumine on IT ringkondades tavaline, siis käsitleksin siinkohal niiöelda “pehmemaid”. Leian, et keeleoskus on tähtsal kohal. Kui ikka ei osata end kirjalikult või suusõnaliselt korralikult väljendada, siis on raske luua ja hoida häid tööalaseid suhteid ning teha efektiivset tiimitööd. Inglise keele valdamine on kohustuslik. Eesti IT proff võiks vallata eesti keelt, ent Eestis elavatelt välismaalastelt seda kindlasti nõuda oleks ilmselt liig. Arvan, et Eesti kontekstis paistavad positiivselt välja need, kes valdavad väga heal tasemel nii inglise, eesti kui ka vene keelt. Usun, et kasuks tuleb ka soome keele oskus. Keeleoskuse kõrval on oluline suhtlemisoskus.

Üksi ei saavuta kuigi palju. Seega on hinnatud IT profi oskustepagasis ka meeskonnatöö ja juhtimise valdamine. Viimane tuleb kasuks ka siis, kui IT proff ei ole juhtival kohal. Juhtimisalased teadmised aitavad sellisel professionaalil näha olukordi ka oma ülemuste vaatenurgast. Ühes IT meeskonnas on suure tõenäosusega “tavalisi” IT inimesi rohkem kui proffe. Sestap on vajalik õpetamisoskus. Teiste õpetamine ei tohiks viia IT proffi mugavustsoonist välja.

Kokkuvõte

Minu hinnangul väärivad isikuomadused IT profiks pürgiva inimese puhul suuremat tähelepanu, kui need tavaliselt saavad. IT profiks saamise eeldused pole ühesed, nende vahel saab valida või (veel parem) neid saab kombineerida. Oskuste külje pealt on tavaline keskenduda tehnilistele, ent tugevad “pehmed” oskused võivad osutuda IT professionaali edu saladuseks.