Kaheteistkümnes ITSPEA lugemine on inimese ja arvuti vahelise suhtluse teemaline, käsitledes ergonoomikat, kasutatavust ja kasutuskogemust. Juttu on nii inimese kui ka arvuti iseärasustest, kuidas toodud osapooled end teisele arusaadavaks teevad, ning mis on sellealase efektiivsuse saavutamise eeldused. Seekordne kirjutamisülesanne on tuua välja üks positiivne ja negatiivne näide kasutatavusest veebis.

Positiivne — Gmail

Pean tunnistama, et positiivse kasutuskogemuse näite välja valimine võttis mul päris palju vaeva. On ikka nii, et meelde jääb pigem halb. Hea kasutuskogemuse korral toimub toote või teenuse kasutus loomulikult ja intuitiivselt. Silma paistavad (vähemalt mulle) positiivse poole pealt vaid need kogemused, mis on üle ootuste head.

Valisin positiivse kasutuskogemuse näiteks veebirakenduse Gmail sest puutun sellega põhimõtteliselt igapäevaselt kokku. Olen Gmailiga rahul, Google on suutnud minu arvates head tööd selle kallal teha. Gmail veab harva mind alt. Mulle vajalik funktsionaalsus on intuitiivne. Olen jätnud saidi visuaalse nägemise vaikeseadme peale, aga mõeldud on ka nende peale, kes tahavad huvitavamat välimust. Gmail on kiire, meilide lugemine ei ole komplitseeritud; vastupidi — Gmail oskab minu kirju jagada kuni viite kategooriasse (Peamine, Suhtlusvõrgustikud, Pakkumised, Uuendused ja Foorumid), mis aitavad informatsiooni paremini hallata. Leian, et Google saab kategoriseerimisega päris hästi hakkama.

E-kirja koostamise nupule vajutades ilmub ekraani alla paremasse ossa kast, kuhu saab meili kirjutama hakata ning mis jääb avatuks ka siis, kui liikuda kirjade vahel. Olen seda võimalust mitmetel kordadel kasutanud, kui mul on tarvis varasemate kirjade sisuga tutvuda, et kirjutada asjakohasem kiri. Huvitav võimalus on rakendada kirjade saatmisele kuni mõnekümnesekundiline viide, mille jooksul on võimalik teha undo ehk loobuda kirja väljasaatmisest.

Negatiive — stat.ee

Negatiivse kasutuskogemuse näide tuli mulle mõttesse märksa kiiremini. Olen pidanud ühes ettevõtluse õppeaines tutvuma Eestit puudutava statistikaga. Mõistagi kasutasin ma selleks stat.ee lehel saadaolevat informatsiooni.

Võib-olla olen ma stat.ee keskkonna kasutamises veel liiga võhiklik, aga mulle tundub, et tee statistiliste andmeteni on kõne all olevas keskkonnas liiga pikk ja kohati ebaintuitiivne. Eraldi teema on see, et samade andmeteni jõudmiseks jääb mulle silma mitu varianti. Ühte pidi saab kasutada nuppu “Otsi statistikat”, teistpidi leida tee läbi “Põhinäitajate”. Siis on veel võimalus minna kohe andmebaasi uurima. Ja neid teid, kuidas jõuda ühte ja samma lõpp-punkti, on ilmselt veelgi. Selline norimine on ilmselt üsnagi subjektiivne, kuid tuues siia ka infoülekülluse aspekti (valikuid on korraga ees nii palju), siis minu hinnangul langeb kasutatavus märkimisväärselt.

Eelnev käsitles statistikani jõudmist. Kui see on õnnestunud, siis kasutatavuse puudujäägid jätkuvad. Alustuseks võib välja tuua kasvõi selle, et keskkond on kohati talumatult aeglane. Näiteks selle blogipostituse kirjutamise ajal tahtsin uurida töötuse määraga seonduvat infot, aga keskkond tundus lausa hanguvat ning sestap ei jõudnud ma infoni, mida ma soovisin näha.

Andmebaaside keskkonnast on olemas kaks versiooni, ühte nimetatakse lihtsalt vanaks ja teist uueks. Leian, et mõlemal on märkimisväärseid puudujääke. Uues näiteks ei ole võimalik tabelites sisalduvad infot mõistlikult (või üldse) kopeerida ilma nendele vastavaid tabeleid alla laadimata. Vanast on võimalik andmeid vähemalt algelisel tasemel kopeerida, aga seevastu tuleb näha rohkem vaeva, et jõuda tabelite nägemiseni.

Leian, et stat.ee’l on arenguruumi. Avaleht oma väljanägemiselt on minu meelest muidu päris hea, aga selle kasutuskogemust annaks parandada. Andmebaaside veebisüsteemid on minumeelest aga pisut aegunud disaini ja olemusega, isegi see “uus”.

Boonus — TalTech Campus Guest WiFi

TalTech Guest Campus WiFi fail

Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamute avalik WiFi on kaitstud Facebook login’iga. WiFi kasutamiseks tuleb nõustuda privaatsuspoliisiga. Aga mis juhtub kui vajutada sellele lingile enne sisselogimist? Tuleb ette seesama sisselogimise vaade. Sisuliselt pead sa kõigepealt logima WiFi jaoks end sisse ja alles siis saad teada, millega nõustusid.

Kokkuvõte

Nagu tõin ennist välja, ei panda positiivset kasutuskogemust tihtipeale nii selgelt tähele kui negatiivset. Küllap on asi nii seetõttu, et hea kasutuskogemusega teenus või toode ei jää selle kasutajale ette, vaid laseb tal oma tööd teha. Leian, et Gmail just selline teenus ongi. Statistikaameti kodulehekülg jätab minu hinnangul soovida.