Seekordne ITSPEA lugemine paneb mõtlema nende peale, kelle jaoks arvuti kasutamine ei ole üldsegi nii lihtne kui tavalise arvutikasutaja (näiteks minu) jaoks. Kõne all on mitmesuguste puuetega inimesed. Nende kuulmispuuetega inimeste olukord, kellel nägemisega tõsisemaid raskusi pole, on üldiselt lihtsam kui pimedatel. Sellise tähelepaneku toob õppejõud välja ka viidatud wiki artiklis. Nõustun, et arvuti kasutamise jaoks on nähtav info kuuldavast olulisem. Seekord on blogipostituse kirjutamisülesandeks valida enda jaoks välja kõige uudsem tugilahendus ja kirjeldada seda (siinsamas) ajaveebis.

Nagu sissejuhatuses kirjutasin, on pimedate olukord keerulisem kui nägemispuudeta vaegkuuljatel. Viimaste vajadus abistavate vahendite järele on väiksem. Samas vajavad pimedad tark- ja/või riistvaralisi lahendusi, mis võivad minna maksma korralikke summasid. Minu jaoks tundusid päris asjalike lahendustena wikis toodud eriotstarbelised elektronmärkmikud GW Micro VoiceSense ja BrailleNote, viimane nendest jättis mulle uudsema mulje.

Eelmainitud elektronmärkmikest veelgi uudsemad on minu jaoks reljeefsed hiired. Wiki artikkel toob siinkohal näiteks seadeldise nimega Tactile Mouse. Reljeefne hiir on oma olemuselt nagu tavaline arvutihiir, millele on lisatud üks või mitu reljeefset elementi; samuti võivad olla sellistel hiirtel vibreerivad osad. Eeltoodud lingis on märgitud, et aktiivsete käeliigutuste ja reljeefse tagasiside koosmõju jätab sellise hiire kasutajale mulje, nagu nad uuriksid käegakatsutavaid joonistusi. Õige käeliigutuste ja reljeefse väljundkomponendi seose saavutamisel suutvat ühe eksperimendi osalised eristada erinevaid geomeetrilisi kujundeid nagu kolmnurki, ruute, viisnurki, kuusnurki ja ringe. Tactile Mouse’i reljeefne element koosneb päris mitmest pin‘ist. Samas on lihtsamatel juhtudel võimalik hakkama saada ka ühe “pulgaga” hiire peal, mis indikeerib kõrgust. Video ühe sellise lahenduse kohta:

Leian, et reljeefne hiir võib tagada küllaltki efektiivse arvuti kasutusele neile, kel paraku ei ole võimalik arvuti ekraani näha. Selline hiir annab korraga ülevaate vaid “lähipiirkonnast”, ent sama kehtib ka tavaliste pindade kompimisel. Reljeefsel hiirel on minu meelest üks huvitav võimalus — ala, mida kombitakse, ei pea tingimata olema piiratud suurusega. Kasutaja võib hiire liigutamist jätkata igas suunas ilma füüsiliste piiranguteta (reljeefset hiirt nagu tavalistki tuleb mõistagi aeg-ajalt aluselt üles tõsta). Reljeefse hiire otstarbekus ja kasulikkus sõltub otseselt ka tarkvara optimeeritusest. Tavakasutajate jaoks mõeldud graafilise liidese hiire abil kombitavaks tegemine ei pruugi kuigi head tulemust anda. Ilmselt oleks mõistlikum luua spetsiaalsed reljeefse hiirega kasutatavad kasutajaliidesed.

ITSPEA lugemine toob välja, et tänapäeval on piirid eri- ja tavalahenduste vahel hägustumas, tavatehnoloogia ligipääsetavus on suurenemas. Üks tehnoloogia, mis võiks potentsiaalselt nutitelefonide ja tahvelarvutite ligipääsetavust veelgi suurendada, on Tactus Technology poolt 8 aastat tagasi välja kuulutatud kombitav ekraan. Idee poolest võimaldab see tekitada ekraanile mullilaadseid kumerusi, mille vajutamist on võimalik tehnoloogiliselt tuvastada. Paraku pole Tactus Technology antud lahendusega kuigi kaugele jõudnud. Ettevõtte kodulehelt nähtub, et praegu on nende põhiliseks tooteks TrueWrite, mis lahendab teistsuguseid probleeme.